รวมกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสําหรับ SME ท่ีช่วยขับเคล่ือนธุรกิจ
รวมกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสำหรับ SME ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
การขนส่ง
ความรู้ธุรกิจ
การลดต้นทุนการขนส่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจ SME หากมีวิธีหรือกลยุทธ์การขนส่งที่ดี จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว

กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ระบบการขนส่งสินค้ามีความจะเป็นและสำคัญกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกอย่างเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น การสั่งซื้อสินค้า หรือการขนถ่ายสินค้า เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ยิ่งกับธุรกิจ SME ด้วยแล้วยิ่งต้องใช้บริการขนส่งเป็นประจำต้นทุนการขนส่งจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลกับค่าใช้จ่าย ธุรกิจจะมีกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขนส่ง ดังนั้นวันนี้เราจึงได้นำกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสำหรับ SME มาฝากกัน

รวมกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งที่ธุรกิจระดับ SME สามารถประยุกต์ใช้ได้

หากทุกธุรกิจมีการวางกลยุทธ์การขนส่งไว้อย่างดี จะส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งลดลงได้อย่างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ หากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้จะส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการที่ส่งออกไปถึงผู้บริโภคมีต้นทุนที่ถูกลง ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ไปดูกันดีกว่าว่ามีกลยุทธ์ใดบ้างที่จะช่วยให้ SME สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ไกลขึ้น

 1. ปรับรูปแบบการขนส่งให้สอดคล้องกับสินค้ามากขึ้น

  การขนส่งสินค้าต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวสินค้าของธุรกิจ SME ซึ่งในปัจจุบันการขนส่ง มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการว่าสะดวกรับบริการในรูปแบบใด ขึ้นชื่อว่าธุรกิจแล้วการขนส่งสินค้าย่อมต้องการส่งด้วยจำนวนที่มาก ดังนั้นต้นทุนการขนส่งสินค้าย่อมมากตาม จำนวนของที่ส่ง

  การเลือกใช้บริการขนส่งที่มีรูปแบบการขนส่งหลากหลายประเภท เช่น การขนส่งแบบเหมาคัน หรือการฝากส่ง เป็นต้น และบริการขนส่งเหล่านี้มักมีประเภทรถขนส่งสินค้าให้เลือกใช้บริการตามความเหมาะสมของสินค้า จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนการขนส่งลงไปได้

 2. เลือกใช้งานบริษัทขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้

  การเลือกใช้บริการขนส่งควรเลือกบริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า มีความน่าเชื่อถือ และมีประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง การเลือกใช้บริการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความราบรื่น เพราะบริษัทเหล่านี้จะมีระบบการบริหารจัดการ ในการจัดส่งสินค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ จัดส่งอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าในระหว่างขนส่ง

 3. นำเทคโนโลยีการจัดการสินค้าเข้ามาช่วย

  การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS) เป็นเครื่องมือวางแผนการขนส่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจการขนส่ง องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การจัดการด้านการขนส่ง (Transportation manager) มีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation optimizer) มีหน้าที่ในการวางแผนและช่วยการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ

 4. ใช้กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า

  กลยุทธ์การกระจายสินค้าไปตามจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยให้การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหลักไปยังศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ใช้เวลาลดลงและประหยัดต้นทุนการขนส่งมากยิ่งขึ้น และศูนย์กระจายสินค้าจะเป็นจุดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่นั้น ๆ ประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า และทำให้สามารถวางแผนเรื่องการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจก็ต้องวางแผน ต้องมีกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจ SME ท่านสามารถเลือกวิธีการลดต้นทุนการขนส่งนี้ไปใช้กับธุรกิจของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบการขนส่งให้เหมาะกับสินค้า การใช้พลังงานทางเลือกแทนการใช้น้ำมัน เลือกใช้บริษัทรับขนของที่มีความน่าเชื่อถือ ที่ให้บริการรถรับจ้างส่งสินค้า และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการด้านการขนส่ง และสุดท้ายการมีศูนย์กระจายสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จะช่วยให้ต้นทุนการขนส่งของท่านลดลงไปได้มากเลยทีเดียว

บทความอื่นๆ

ทั้งหมด
การขนส่ง
การศึกษา
ความรู้ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์
ไม่พบรายการข่าวสาร