สีป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละประเภทหมายถึงอะไร
สีป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละประเภทหมายถึงอะไร
ความรู้ธุรกิจ
การขนส่ง
รถต่างชนิดกันก็ต้องใช้ป้ายต่างสีกัน แล้วสีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เห็นว่ามีสีต่างกันนั้นมีความหมายอะไร ต่างกันหรือไม่ รู้ไว้ใช้ให้ถูกกฎหมาย

รู้จักกับความหมายของสีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ต่างกัน

สีของป้ายทะเบียนรถยนต์ หรือรถอื่น ๆ ที่มีความต่างกันนั้นมีความหมายอะไร หรือมีความพิเศษอะไร บางป้ายอาจจะเป็นป้ายที่ไม่เคยเห็น หรือพบเจอได้น้อย ซึ่งแต่ละป้ายนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน และต้องทำการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องกับการใช้งานด้วย

ลักษณะของป้ายทะเบียนรถยนต์ตามท้องถนน

ป้ายทะเบียนรถยนต์ คือป้ายสัญลักษณ์ที่มีการระบุตัวอักษรและตัวเลขอยู่ในแผ่นเดียวกัน เป็นป้ายที่ทำจากแผ่นโลหะ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าพาหนะชนิดนั้นได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนนนั่นเอง

ลักษณะของป้ายทะเบียนรถยนต์ตามท้องถนน

ป้ายทะเบียนรถยนต์ คือป้ายสัญลักษณ์ที่มีการระบุตัวอักษรและตัวเลขอยู่ในแผ่นเดียวกัน เป็นป้ายที่ทำจากแผ่นโลหะ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าพาหนะชนิดนั้นได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนนนั่นเอง

รถยนต์ประเภทใดบ้างที่ต้องจดทะเบียน

รถยนต์รวมถึงยานพาหนะทุกชนิดที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนน ต้องมีการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถมอเตอร์ไซต์ หรือรถประเภทอื่น ๆ โดยจะมีการจดทะเบียนรถโดยการแบ่งออกตามประเภทการใช้งาน ซึ่งมีมากถึง 17 ประเภทและส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นรถยนต์สำหรับใช้ส่วนบุคคล รถเพื่อใช้ในการบริการ

สีป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละแบบมีความหมายอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถที่เห็นเป็นประจำมักเป็นสีขาว ตัวหนังสือสีดำ เนื่องจากมีผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก แต่ความจริงแล้วสีของป้ายทะเบียนรถนั้นมีความหมายต่างกัน รวมถึงยังใช้แบ่งประเภทรถตามการใช้งานด้วย

 1. ป้ายทะเบียนรถสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ

  การมองหาบริการขนส่งที่เชื่อถือได้นั้นสำคัญ อาจต้องมีการอ่านข้อมูลของบริษัทขนส่งนั้นอย่างละเอียด หรือเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดตามเว็บไซต์หรือโทรไปสอบถาม เพื่อทำการเปรียบเทียบกับหลายๆ บริษัท ให้สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่าง และตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น

 2. ป้ายทะเบียนรถสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว

  ป้ายทะเบียนรถสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว หมายถึง รถบรรทุกส่วนบุคคล อย่างรถบรรทุกขนาดเล็ก หรือรถกระบะส่งของรถบรรทุกขนส่ง

 3. ป้ายทะเบียนรถสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน

  ป้ายทะเบียนรถสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน หมายถึง รถนั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง นั่นเอง อย่างรถตู้ หรือรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ

 4. ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ

  ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ มักเป็นป้ายที่พบเห็นได้บ่อยเช่นกัน ป้ายนี้คือ รถที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถยนต์แท็กซี่ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 5. ป้ายทะเบียนรถสีแดงสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ

  ป้ายทะเบียนรถสีแดงสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ คนที่ออกรถใหม่ก็จะได้ป้ายแดงที่เห็นกันเป็นประจำ คือป้ายนี้คือป้ายที่กรมขนส่งทางบกออกไว้ชั่วคราว เพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียน และมีข้อจำกัดการใช้งานไม่เกิน 30 วัน และห้ามใช้งานในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินด้วย

 6. ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าไม่สะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาว

  ป้ายทะเบียนสีฟ้าไม่สะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาว หมายถึง ป้ายทะเบียนสำหรับรถพิเศษที่ใช้กับบุคคลในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น หน่วยงานพิเศษของสถานทูต สถานกงสุล โดยตัวอักษรย่อในป้ายมีความหมายดังนี้

  • อักษร พ คือ หน่วยงานพิเศษในสถานทูต
  • อักษร ก คือ คณะผู้แทนกงสุล
  • อักษร อ คือ องค์กรระหว่างประเทศ
 7. ป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ

  ป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ เป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถที่ใช้ทางเกษตรกรรม เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์ รถพ่วง

 8. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีแดง

  ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีแดง เป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างที่ทำการวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด

 9. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน

  ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ 4 ล้อเล็กที่วิ่งรับจ้าง

 10. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว

  ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว คือป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้าง 3 ล้อ เช่น รถตุ๊ก ๆ

 11. ป้ายสีเขียวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาว หรือสีดำ

  ป้ายทะเบียนสีเขียวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาว หรือสีดำ คือป้ายทะเบียนสำหรับรถที่ให้บริการทัศนาจรต่าง ๆ รถบริหารธุรกิจ รถบริการให้เช่าต่างๆ

 12. ป้ายทะเบียนลวดลายกราฟิก

  ป้ายทะเบียนที่มีลวดลายกราฟิก คือ ป้ายทะเบียนรถหมายเลขพิเศษที่ได้มาจากการประมูล

เราได้รวบรวมความหมาย ความแตกต่างของป้ายทะเบียนแต่ละสีมาให้แล้ว เห็นได้ว่าการใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์นั้นมีรายละเอียดมากมายที่ทำให้การใช้งานป้ายต่างกัน เมื่อพบเห็นข้างนอกบนท้องถนนจะได้เข้าใจว่าเป็นรถที่มีการใช้งานเพื่ออะไร และมีความเข้าใจใช้ป้ายหรือเปลี่ยนป้ายให้ถูกต้อง ตรงตามที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้ และใช้งานได้ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมขนส่งทางบก

บทความอื่นๆ

ทั้งหมด
การขนส่ง
การศึกษา
ความรู้ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์
ไม่พบรายการข่าวสาร