หารายได้เสริมจากรถกระบะวิ่งร่วมส่งของ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่