สัญญาณไฟฉุกเฉินใช้อย่างไรให้เหมาะสม และไม่อันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง
สัญญาณไฟฉุกเฉินใช้อย่างไรให้เหมาะสม และไม่อันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง
ความรู้ธุรกิจ
การขนส่ง
ผู้ขับขี่รถยนต์ควรรู้วิธีการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินควรใช้อย่างไร ให้เหมาะสม และเข้าใจการใช้ไฟฉุกเฉินรถยนต์ตรงกัน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่บนท้องถนน

ไฟฉุกเฉินรถยนต์ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง

การใช้ไฟฉุกเฉินเป็นสัญญาณ มักพบเจอได้ทั่วไปของผู้ที่ขับขี่บนท้องถนน ซึ่งการใช้ไฟฉุกเฉินนั้นใช้ได้ในหลายกรณี แต่ก็มีหลักการใช้ที่ถูกต้อง และมีกรณีที่ไม่ควรใช้ไฟฉุกเฉินเช่นกัน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเอง

การใช้ไฟฉุกเฉินรถยนต์ที่ถูกต้อง

การใช้ไฟฉุกเฉินรถยนต์นั้นสามารถใช้ได้ในหลายกรณีที่เป็นอันเข้าใจตรงกันคือ ควรใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดรถเสีย หรือประสบเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ แล้วจึงใช้สัญญาณเตือนเพื่อให้ผู้ขับขี่คนอื่นระมัดระวังในจุดนั้น ๆ รวมถึงสามารถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินได้หาเจอสิ่งกีดขวางจราจรด้านหน้า เพื่อเตือนรถคันข้างหลังที่ตามมาให้ระวังนั่นเอง

หลายคนอาจจะเคยเจอหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ไฟฉุกเฉินบนท้องถนนอยู่บ้าง ซึ่งนั้นอาจทำให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนร่วมกันเกิดความเข้าใจผิดได้ จึงควรทำความเข้าใจสักหน่อยว่ามีกรณีใดบ้างที่ไม่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินบนท้องถนน

 1. ช่วงที่ฝนตกทัศนวิสัยการขับขี่ไม่ดี

  เมื่อมีฝนตกหนักทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ชัดเจน เมื่อเปิดไฟฉุกเฉินแล้วทำให้รถคันหลังไม่สามารถทราบได้ว่าจะเปลี่ยนเลน หรือเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพราะเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ ทำให้ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่มีฝนตกหนัก

 2. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะที่รถวิ่งอยู่

  ในข้อนี้การเปิดไฟฉุกเฉินขณะวิ่ง ก็จะทำให้รถที่ตามหลังไม่รู้ว่าต้องการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หรือเปลี่ยนเลนไปทางไหน ค่อนข้างอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนเกิดอุบัติเหตุได้

 3. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อขอทางผ่านสี่แยกที่ไม่มีไฟจราจร

  การเปิดไฟฉุกเฉินในลักษณะขอผ่านทางสี่แยกที่ไม่มีไฟจราจรกำกับไว้ จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจากผู้ใช้รถที่อยู่ในเลน และแยกอื่น ๆ อาจเข้าใจผิดได้ว่า กำลังจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาเพราะการเห็นมุมมองของรถที่ต่างกัน จึงไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินลักษณะนี้

 4. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินรถยนต์เพื่อจอดซื้อของริมทาง

  เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อจอดซื้อของริมทางนั้น ไม่ควรทำเพราะอาจทำให้รถที่ตามหลังเกิดการเข้าใจผิดว่ามีสิ่งกีดขวางด้านหน้าได้ รวมทั้งการเข้าจอดริมทางที่ไม่มีไหล่ทางก็อันตรายเช่นเดียวกัน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

ข้อกฎหมายการจราจรที่ว่าด้วยเรื่องการใช้งานสัญญาณไฟฉุกเฉินในรถยนต์

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ไฟฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. จราจร มาตรา 9 และกฎหมาย ข้อ 11 คือ สามารถใช้ไฟฉุกเฉินได้ในกรณีรถเสียที่จอดอยู่กับที่เท่านั้น การใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินนั้นควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และใช้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถสาธารณะ รถบรรทุกขนส่ง รถกระบะส่งของเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่บนท้องถนนท่านอื่น ๆ ควรต้องรู้ว่าเวลาไหนที่ไม่ควรใช้ เพราะอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นอกจากนี้ยังควรรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนถึงแก่ชีวิตได้

บทความอื่นๆ

ทั้งหมด
การขนส่ง
การศึกษา
ความรู้ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์
ไม่พบรายการข่าวสาร