ทําไมต้องมีประกันขนส่งสินค้ารวมความคุ้มครองท่ีWeMoveมอบให้
ทำไมต้องมีประกันขนส่งสินค้า รวมความคุ้มครองที่ WeMove มอบให้
การขนส่ง
ความรู้ธุรกิจ
จัดส่งสินค้ากับ WeMove รับเลยทันที วงเงินประกันขนส่งสินค้าเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท สุดคุ้มกับการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า

ประกันขนส่งสินค้าจาก WeMove

ประกันขนส่งสินค้ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการขนส่งสินค้า ยิ่งสินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้จัดส่งย่อมจะต้องมีความกลัวต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างจัดส่งสินค้า หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ และสินค้าหาย จัดส่งผิด เป็นต้น ซึ่งหากท่านเลือกจัดส่งสินค้ากับ WeMove ท่านจะได้รับประกันความเสียหายต่อสินค้าโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยุ่งยาก โดยการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการด้านประกันภัยอื่น ๆ เรียกได้ว่าสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ให้บริการขนส่งสินค้าเกือบทุกประเภท ยกเว้น สิ่งเสพติด เงินสด ของมีค่า สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาวุธทุกชนิด และสารเคมีหรือวัตถุไวไฟที่ติดไฟได้ง่าย

ประกันขนส่งสินค้าจาก WeMove ครอบคลุมสูงสุดมากถึง 1 ล้านบาท

นอกจากจะรองรับการจัดส่งสินค้าเกือบทุกประเภทแล้ว ยังมีความคุ้มครองสำหรับประกันขนส่งสินค้าอีกด้วย โดย WeMove มีประกันภัยขนส่งสินค้าความคุ้มครอง 4 รูปแบบ โดยแบ่งตามประเภทรถที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า แบ่งเป็น

 1. รถปิคอัพ 4 ล้อ วงเงินประกัน 50,000 บาท

  สำหรับรถปิคอัพ 4 ล้อ ถือเป็นรถส่งสินค้าประเภทเล็กที่สุดที่ทาง We Move ได้เปิดให้บริการวงเงินประกันขนส่งสินค้าที่คุ้มครองความเสียหายอยู่ที่ 50,000 บาท

 2. รถบรรทุก 6 ล้อ วงเงินประกัน 300,000 บาท

  สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ ถือเป็นรถส่งสินค้าที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจากรถปิคอัพ 4 ล้อ สามารถบรรทุกของได้มากขึ้น เนื่องจากของที่สามารถบรรทุกได้มากขึ้นแล้ว วงเงินประกันขนส่งสินค้าก็มากขึ้นตามไปด้วย โดยวงเงินคุ้มครองความเสียหายอยู่ที่ 300,000 บาท

 3. รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 12 ล้อ วงเงินประกัน 500,000 บาท

  สําหรับรถบรรทุก10ล้อและรถบรรทุก12ล้อนัน้ มีขนาดใหญ่ข้ึนมาจากรถบรรทุก6ล้อซ่ึงรถ2 ประเภทน้ีมีขนาดท่ีไม่ได้หนีห่างกันมากนัก วงเงินคุ้มครองความเสียหายอยู่ท่ี 500,000 บาท ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมีความคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่ายไป โดยไม่ต้องซ้ือประกันเพิ่ม

 4. รถเทรลเลอร์และรถพ่วง วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

  สําหรับรถเทรลเลอร์และรถพ่วง วงเงินประกันขนส่งสินค้าอยู่ท่ี 1,000,000 บาท เน่ืองจากตัวรถสามารถบรรทุกสิ่งของได้จํานวนมาก ความคุ้มครองก็ต้องสูงข้ึนตามไปด้วย ด้วยวงเงินประกันท่ีสูงขนาดน้ี ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสบายใจ ไร้กังวลเม่ือเลือกใช้บริการขนส่งสินค้ากับ We Move

  แม้ค่าบริการจะถูก แต่การขนส่งมอเตอร์ไซค์ไปกับรถไฟ จำเป็นจะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1 คนเดินทางไปพร้อมกับขบวนรถด้วย แต่ถ้าหากรถไฟขบวนนั้นเต็ม รถจะถูกส่งแยกอีกขบวน และให้ผู้ติดตามไปรอรับที่สถานีปลายทาง หรือขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดหมายปลายทางต่อเอง

  ผู้ประกอบการที่ต้องใช้บริการบริษัทขนส่งของ เป็นประจำและส่งในจำนวนมาก ทาง WeMove มีบริการ รับขนส่งสินค้าแบบเหมาคันไว้บริการ พร้อมวงเงินประกันขนส่งสินค้าที่คุ้มครองความเสียหายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน ซึ่งวงเงินประกันภัยที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สามารถซื้อประกันเพื่อเพิ่มวงเงินความคุ้มครองได้โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือระบุในชื่อหากท่านประกาศหารถด้วยตนเอง

  ในการติดต่อขอเคลมประกันขนส่งสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือสินค้าสูญหาย ให้ท่านเก็บใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ้างงานเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรับเงินประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น WeMove ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า ติดตามสินค้าทางออนไลน์ได้แบบ Real-time พร้อมหลักฐานรูปภาพและลายเซ็นจุดรับ-ส่งสินค้า สบายใจ ไร้กังวล ของถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

บทความอื่นๆ

ทั้งหมด
การขนส่ง
การศึกษา
ความรู้ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์
ไม่พบรายการข่าวสาร