WeMove แพลตฟอร์มจองรถส่งของข้ามจังหวัด-กรุงเทพฯ ครบวงจร

WeMove

แพลตฟอร์มจองรถส่งของข้ามจังหวัด-กรุงเทพฯ ครบวงจร

WeMove (วีมูฟ) แพลตฟอร์มจองรถส่งของข้ามจังหวัดและกรุงเทพฯ ที่เป็นมากกว่าบริษัทขนส่งของ แต่เราเป็นแหล่งรวมงานและรถขนส่งสินค้าประเทศที่นำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนิเวศน์การขนส่งสินค้าอย่างครบทุกวงจร ทั้งด้านนวัตกรรม ความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือ

เป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านการส่งของข้ามจังหวัด และกรุงเทพฯ ในโลกดิจิทัล

WeMove Platform มุ่งหวังที่จะปฏิวัติวงการขนส่งโลจิสติกส์ให้เข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ เราพร้อมที่จะสร้างระบบนิเวศน์ในบริการขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ที่เชื่อมบริษัทขนส่งของ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า ให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น โดยนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดวงการขนส่งโลจิสติกส์รูปแบบใหม่อย่างแท้จริง

2020

ก้าวสู่การเป็น Start Up เต็มรูปแบบ

WeMove Platform แพลตฟอร์มจองรถขนส่งสินค้าออนไลน์ทั่วไทย ที่ให้บริการขนส่งของ โดยส่งของทั้งในกรุงเทพ และส่งของข้ามจังหวัดที่เชื่อมโยงลูกค้า และผู้ให้บริการขนส่งเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว

2020

WeMove Platform ให้บริการทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

WeMove Platform ให้บริการทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน โดยมีบริการขนส่งสินค้าครอบคลุมทั้งแบบ เหมาคันส่งสินค้า และแบบฝากส่งสินค้า เลือกระบบราคาแบบกำหนดเอง, ราคาตลาด หรือราคาที่ผู้ให้บริการขนส่งเสนอได้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขนส่งและลูกค้าที่หารถใช้งานง่าย ปลอดภัย มีการรับประกันความเสียหายสินค้าทุกเที่ยวขนส่ง

ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ (FOUNDER)

ผู้ก่อตั้ง วีมูฟ แพลตฟอร์ม WeMove Platform

อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แฟลชโลจิสติกส์ (2019-2020)

อดีตผู้บริหารธุรกิจขนส่งสินค้านิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 (1998-2019)

นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

อุปนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น

ผู้อำนวยการองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

WeMove Platform เว็บไซต์จองรถขนส่งสินค้าทั่วไทย จับคู่งานรถขนส่งสร้างระบบนิเวศน์ ที่มีคุณค่า น่าเชื่อถือ โดยให้มีจำนวนรถบรรทุกในระบบมากที่สุดในปี 2022

วิสัยทัศน์

1. จัดหาสิทธิประโยชน์ สินค้าและบริการที่ดีกว่าตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะ SME และเจ้าของรถคันเดียว

2. สร้างระบบ one stop smart transport ลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า และ ลดการบรรทุกอากาศ ทั้งการส่งของในกรุงเทพและส่งของข้ามจังหวัด เพื่อการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณค่าการบริการให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

3. สร้างระบบการขนส่งสินค้าแบบ Door to Doorรับส่งถึงที่ ใช้งานง่าย มีมาตรฐาน ครบวงจร น่าเชื่อถือราคาคุ้มค่า เหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าธุรกิจที่ต้องการลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย

4. สร้างระบบนิเวศน์การขนส่งแบบ digital เชื่อมโยงทุกฝ่ายเพื่อสานประโยชนร่วมกัน

พันธมิตรของ WeMove ส่งของข้ามจังหวัด และกรุงเทพฯ ครบวงจร

WeMove มีพันธมิตรคุณภาพที่พร้อมจะพัฒนาแพลตฟอร์มจองรถขนส่งสินค้าออนไลน์ทั่วไทย บริการขนส่งครบวงจร เพื่อสร้างนิเวศน์การขนส่งสินค้าอย่างครอบคลุมครบวงจร

ผู้บริหาร

ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์

Founder

ธนพล สัมฤทธิ์

Chief Executive Office

ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย

Chief AI and Data Scientist

ศิวรัชต์ มาลาเพชร

Chief Technology Officer